Helyi hivatalos közlöny

Az elavult gázhálózat okozta kellemetlenségekről tavaly tél óta van tapasztalatunk. Hasonló problémákat okozott már számtalanszor a vízhálózat állapota is.

Ennek egyik látványos helyszíne a terelőút mellett, a Nagy Küküllő fölött futó két vastag vízcső. A helyzet megoldásával kapcsolatban a Harvíz szolgáltatónak küldtünk átiratot, amelyben az aggasztó helyzet megoldását sürgettük. Erre a szolgáltató a következőket válaszolta:

A szóban forgó vízvezetékek az 1970-es években épültek, eredetileg szigetelt vezetékek voltak. Ez a szigetelés mára teljesen eltűnt, illetve a fém vezetékek fala elvékonyodott. Téli időszakban a folyamatos és nagy hőmérsékletingadozás miatt így könnyen lyukak keletkeznek rajtuk. A vezetékek mellett lévő szervízhíd is siralmas állapotban van, így a javítása is nehézkes.

A Harvíz szerint ez a vezetékszakasz régóta cserére szorul, amelyre mindeddig nem álltak rendelkezésre a források. Ezért az utóbbi időszakban mindössze ideiglenes javítások történtek, az időtálló megoldás az érintett vezetékszakaszok teljes cseréje lenne.

A szóban forgó vezetékek cseréjét idén tervezi a szolgáltató. Az első szakaszt az első félév végéig, a másodikat a jóváhagyást követően, minden bizonnyal még idén megvalósítja a Harvíz, a fejlesztési alapból finanszírozva mindkét munkálatot. Ezt megelőzően azonban a két fő tolózárat is cserélni kell, amelyek beszerzése már megtörtént, így hamarosan sor kerül ezek beszerelésére a vízkiviteli mű egyik aknájában. Erre azért van szükség, hogy folyamatosan biztosítani tudják a víztisztító számára szükséges vízmennyiséget. Jelenleg ugyanis nem lehet külön üzemelni a vezetékeken, mert az elzárócsapok nem működnek.

Mindkét elhasználódott vezetéken úgynevezett nyers vizet pumpálnak a víztisztító állomáshoz, tehát nem megtisztított ivóvíz van a csövekben. A meghibásodások alatt elfolyó víz költsége a szolgáltatót terheli.

Frissítés dátuma:
2020.01.22.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette