Helyi hivatalos közlöny

Ez a típus nyomtatvány szociális és ifjúsági lakások igényléséhez használandó.

Az űrlap mellé a következő iratokat kell csatolni:

 1. Közjegyző által hitelesített nyilatkozat, melyben a kérelmező, illetve házastársa, élettársa, családtagja kijelenti, hogy nincs és nem is volt a nevén lakás, hogy 01.01.1990 után nem kaptak vagy idegenítettek el lakást, hogy nem részesültek lakás kivitelezési hitelben. Mindezek mellett a kérelmező nem lehet más, bérelés céljából kiírt székelyudvarhelyi szociális lakás kedvezményezettje vagy más személyi tulajdonú székelyudvarhelyi lakás társtulajdonosa,- eredeti,
 2. A kérelmező és, adott esetben a házastárs személyazonossági igazolványa, – az iratcsomóhoz csatolandó másolat és az eredeti bemutatás céljából,
 3. A kérelmező házassági bizonyítványa vagy, adott esetben a házassági bontóítélet/halotti bizonyítvány – az iratcsomóhoz csatolandó másolat és az eredeti bemutatás céljából,
 4. A gyerekek születési bizonyítványa vagy, adott esetben személyazonossági igazolványa. – az iratcsomóhoz csatolandó másolat és az eredeti bemutatás céljából
 5. Gyerek elhelyezési ítélet –adott esetben.
 6. Állandó lakhelyét bizonyító okiratok. Csatolandó iratok: eredeti telekkönyvi kivonat és hitelesített lakbérleti szerződés (vagy haszonkölcsön szerződés) és a bérelt lakószobák területét igazoló okirat vagy a lakott lakás felületét igazoló okirat; a Lakóbizottság által kibocsátott elismervény, mely tartalmazza azon személyek számát melyekre közköltség fizetődött az utolsó 12 hónapban. Bérelt lakás esetében szükséges a Pénzügyigazgatáson bejegyzett lakbérleti szerződés. Ha a kérelmező szüleinél vagy egyéb rokonainál lakik szükséges azon anyakönyvi kivonatok letétele, melyek igazolják a rokoni viszonyt (születési bizonyítvány, halotti bizonyítvány, házassági bizonyítvány) és adott esetben egyéb okiratok. – az iratcsomóhoz csatolandó másolat és az eredeti bemutatás céljából
 7. Iskolai végzettséget igazoló okirat ( a végzettség szintjétől függetlenül), adott esetben az intézmény által kibocsájtott igazolás(másolatok).
 8. Adott esetben:
  1. Orvosi bizonyítvány azon kérelmező vagy annak eltartásában lévő családtag részére, akik kísérőt vagy külön szobát igényelnek (szakorvos által kibocsátott és az intézmény igazgatója által láttamozott).
  2. Fogyatékossági bizonyítvány a kérelmező családtagjai részére (házastárs és gyerek). – az iratcsomóhoz csatolandó másolat és az eredeti bemutatás céljából
 9. Társadalmi gondoskodási központból származó kérelmezőnek be kell mutatnia az igazoló okiratokat. – az iratcsomóhoz csatolandó másolat és az eredeti bemutatás céljából
 10. Bizonyító okiratok, melyek alátámasztják azt, hogy más személyek is vannak a kérelmező eltartásában és e személyek személyazonossági igazolványa. – az iratcsomóhoz csatolandó másolat és az eredeti bemutatás céljából
 11. Azon kérelmezők esetében, akik elindították az örökbefogadási eljárást, vagy társadalmi gondoskodási központokból fogadtak örökbe gyerekeket, szükséges az örökbefogadási végzés vagy más bizonyító okirat.
 1. Munkahelyi elismervény, mely tartalmazza az utolsó 12 hónapi nettó jövedelmet. A munkahelyi elismervénynek tartalmaznia kell a kérelmező munkahelyének teljes címét. Magánvállalkozás esetében a kérelmező köteles benyújtani a Pénzügy által kibocsájtott jövedelemigazolást az elmúlt 12 hónapra. Adott esetben a családtagok kötelesek a következő iratokat letenni: nyugdíjszelvény, munkanélküli segélyutalvány, közjegyző által hitelesített, saját felelősségére adott nyilatkozat, hogy nem dolgozik és nincs keresete.

Tovább olvasom

Frissítés dátuma:
2022.07.14.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette