Helyi hivatalos közlöny

Azok a külföldi lakhellyel rendelkező román állampolgárok akik szeretnék áthelyezni lakhelyüket Romániába, attól a személynyilvántartótól kérik, amelynek tevékenységi területén a leendő lakhelyük, az ingatlan helyezkedik.

Szükséges dokumentumok

  • Formanyomtatvány a személyazonossági kártya kiállítására a külföldről Romániába történő visszatelepülés esetén
  • Születési bizonyítvány – eredeti és másolat.
  • Házassági bizonyítvány, a házas személyek esetében – eredeti és másolat
  • Végleges és visszavonhatatlan bírósági válási határozat, esettől függően – eredeti és másolat
  • Az elhalálozott férj/feleség halotti bizonyítványa, a túlélő fél esetében – eredeti és másolat
  • A 14. életévüket nem betöltött gyerekek születési bizonyítványa – eredeti és másolat
  • A lakhelyet bizonyító dokumentum, valamint esettől függően a tartózkodási helyet igazoló dokumentum – eredeti és másolat
  • A személyazonossági érték befizetéséről szóló nyugta – 7 lej
  • Érvényes vagy lejárt útlevél, vagy a Román Igazságügyi Minisztérium által kiállított román állampolgárság megszerzését bizonyító igazolás – eredeti és másolat
  • Külföldi személyazonossági kártya/útlevél – eredeti és másolat

 

*A lakhelyet bizonyító dokumentumok listája itt található bővebben: https://www.udvarhely.ro/szemelyi-lakasigazolo-iratok/

*A kérelmező által benyújtott anyakönyvi bizonyítványokat a román hatóság kell kiállítsa, a családi állapotra vonatkozó külföldi bírósági ítéleteket fordítással együtt kell bemutatni.

*Azok a kérelmezők akiknek a születését vagy házasságát nem a román anyakönyvekben jegyezték be, kell kérelmezzék maguknak és kiskorú gyerekeiknek ezek átírását a román anyakönyvekbe az illetékes hatóságoknál.

*Amennyiben csak az egyik szülő kéri a visszatelpedést a kiskorú gyerekekkel együtt, szükséges a másik szülő közjegyző előtt hitelesített beleegyezése, vagy a bírósági határozat másolata, amellyel odaítélték a gyerek nevelését a szülőnek.

*A 7 lejes személyazonossági érték befizetéséről szóló nyugtát a polgármesteri hivatal Helyi adók és illetékek osztályán kell kifizetni.

 

A letöltött űrlapokat ugyanazon lapra kérjük nyomtatni.

Az űrlap valótlan személyi adatokat tartalmaz.

Tovább olvasom

Frissítés dátuma:
2021.10.20.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette