+40 266 310 423

(Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatóság)

Székelyudvarhely a vírus ellen!

19669 igazolt fertőzött

13800 gyógyult

1288 elhunyt

2333 karanténban

90103 otthoni elkülönítésben

448813 mintavétel

153 igazolt eset Hargita megyében

19669 fertőzött / 13800 gyógyult / 1288 elhunyt / 2333 karanténban / 90103 elkülönítésben / 448813 mintavétel

Országos statisztika • Adatfrissítés: 2020.06.03. 15:00

A törvényes rendelkezések szerint az állampolgárok kötelesek az érvényesség lejárta előtt számított minimum 15 napon belül kérni a személynyilvántartó közszolgálattól a személyazonossági kártya kibocsátását.

Szükséges dokumentumok

 • Formanyomtatvány a személyazonossági kártya kiállítására.
 • Születési bizonyítvány – eredeti és másolat.
 • Házassági bizonyítvány, a házas személyek esetében – eredeti és másolat.
 • Végleges és visszavonhatatlan bírósági válási határozat, esettől függően – eredeti és másolat.
 • Az elhalálozott férj/feleség halotti bizonyítványa, a túlélő fél esetében – eredeti és másolat.
 • A 14. életévüket nem betöltött gyerekek születési bizonyítványa – eredeti és másolat.
 • A lakhelyet bizonyító dokumentum, valamint esettől függően a tartózkodási helyet igazoló dokumentum – eredeti és másolat.
 • A személyazonossági érték befizetéséről szóló nyugta – 7 lej.
 • Mozgáskorlátozott személyek esetében orvosi igazolás szükséges. Személyes megjelenésében egészségügyi okból akadályozott ügyfél esetén a meghatalmazottnak áll módjában igényelni a személyigazolványt.

 

*Ha a kérelmező nem az ingatlan tulajdonosa, szükséges a befogadó nyilatkozata amelyet a kérés hátoldalán töltenek ki a személynyilvántartó személyzete előtt.

*Amennyiben a befogadó nem tud megjelenni a személynyilvántartónál, nyilatkozatot a közjegyző előtt, külföldön a konzulátuson, vagy falvakon a rendőr jelenlétében lehet adni.

*A 7 lejes személyazonossági érték befizetéséről szóló nyugtát a polgármesteri hivatal Helyi adók és illetékek osztályán kell kifizetni.

 

A személyazonossági kártya kiállítása a 14. életév betöltésekor

A törvényes rendelkezések szerint a 14. életév betöltésétől számított 15 napon belül a fiatalkorú köteles kérni a közösségi személynyilvántartó közszolgálattól a személyazonossági kártya kibocsátását.

Szükséges dokumentumok

 • Formanyomtatvány a személyazonossági kártya kiállítására – aláírva a fiatalkorútól, illetve az egyik szülőtől vagy, az esettől függően, a törvényes képviselőtől.
 • Születési bizonyítvány – eredeti és másolat.
 • A szülők házassági bizonyítványa, illetve a végleges és visszavonhatatlan bírósági válási határozat, amennyiben a szülők elváltak – eredeti és másolat.
 • A szülő lakhelyét bizonyító dokumentum – eredeti és másolat.
 • Az egyik szülő vagy a törvényes képviselő személyi kártyája – eredeti és másolat.
 • A személyazonossági érték befizetéséről szóló nyugta – 7 lej

 

*Ha a kérelmező nem az ingatlan tulajdonosa, szükséges a befogadó nyilatkozata amelyet a kérés hátoldalán töltenek ki a személynyilvántartó személyzete előtt.

*Amennyiben a befogadó nem tud megjelenni a személynyilvántartónál, nyilatkozatot a közjegyző előtt, külföldön a konzulátuson, vagy falvakon a rendőr jelenlétében lehet adni.

*A 7 lejes személyazonossági érték befizetéséről szóló nyugtát a polgármesteri hivatal Helyi adók és illetékek osztályán kell kifizetni.

 

A letöltött űrlapokat ugyanazon lapra kérjük nyomtatni.

Frissítés dátuma:
2020.05.26

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette