Helyi hivatalos közlöny

Az iroda tevékenységi köre:

 • A város tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartása, statisztika készítése és adatszolgáltatás
 • Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítása körében adatgyűjtés, felértékelés készíttetése
 • Ingatlanok hasznosításával kapcsolatos tanácshatározat előterjesztések előkészítése, a döntés végrehajtása (szerződéskötés előkészítése, aláíratása, eljuttatása az érintett osztályokhoz, felekhez)
 • Az oktatási intézmények által használt területek és épületek bérbe adásához szükséges dokumentáció összeállítása (leltári érték aktualizálása), a  telekkönyv megszerzéséhez szükséges információ biztosítása
 • Önkormányzati tulajdonú területeken megépült magántulajdonú építmények alatti területekre bérleti szerződések előkészítése, követése, bérlők nyilvántartása, adatszolgáltatás az adóosztályra
 • A bérek értékének évenkénti megállapításához szükséges folyamatok/tárgyalások lebonyolítása, tanácsi határozatok előkészítése
 • A hosszabb időre szóló bérbeadási folyamat lebonyolítása (licitek lebonyolítása)
 • Bérbe adott területek/épületek ellenőrzése terepen
 • Az iroda kezelésében lévő önkormányzati vagyon biztosításával kapcsolatos tevékenység ellátása
 • A város köztulajdonában lévő épületek, területek, utcák, terek jogi helyzetének tisztázása a törvény által előírt tulajdonjogi viszonyok értelmében, ezzel kapcsolatos tanácsi határozatok előkészítése, előterjesztése, elfogadás utáni végrehajtása.
 • A közutak, közterek, középületek, köztulajdoni listán levő ingatlanok telekkönyveztetési folyamatának elindítása majd a munkálatok alatt állandó kapcsolattartás a szakemberekkel, a telekkönyvezéshez szükséges okiratok kikérése és biztosítása. Esetenként a városlakókkal való konzultáció illetve a telekkönyvezés folyamatában felmerülő problémák – átfedések – optimális megoldásában való részvétel
 • Adóigazolás kérések kitöltése, kérése különböző telekkönyvi eljárások a város tulajdonában lévő ingatlanok esetén.
 • Városrendészeti kérések összeállítása a város tulajdonában lévő ingatlanok esetében
 • Tanácshatározat tervezetek előkészítése:
 • A köztulajdoni listán szereplő ingatlanok bármilyen jellegű módosításához – telekkönyvi aktualizálás, épületérték növekedés, technikai paraméter elfogadás stb. elkészítése
 • A város által elkészített beruházások köztulajdonba való vétele
 • A közintézményeink használatában levő ingatlanok adminisztrálási szerződéseinek elfogadására, ezek esetenkénti módosítására tett intézkedések – döntések végrehajtása
 • A lakosság által felajánlott területek – melyek PUZ által közterületnek lettek nyilvánítva – a városra való áttelekkönyvezése
 • A Kormányhivatallal való levelezés az elfogadott tanácshatározatok esetleges nemmegfelelősége esetén
 • A város által bérelt ingatlanok bérleti szerződések előkészítése tanácsi határozatra való felterjesztés, elfogadás utáni végrehajtás
 • Különböző lakossági bejelentések, kérések kezelése
 • Leltározási tevékenységek
Nyitvatartás

Kliensfogadó program:

128-as iroda, várostól bérelt területek és épületek bérleti szerződéeinek megkötése:

 • Hétfő – Csütörtök: 8:00 – 13:00

Frissítés dátuma:
2023.04.27.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette