Helyi hivatalos közlöny

A támogató intézmény megnevezése: Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Városháza tér 5. szám, telefon 0266-218145, fax 0266-218032.

Pályázhatnak: Székelyudvarhelyen bejegyzett, jogi személynek számító sportegyesületek, sportklubok, amelyek sportazonossági bizonyítvánnyal rendelkeznek.

Jogszabályok: a támogatás a 350/2005-ös számú, az általános érdekű nonprofit tevékenységekre kiutalt közalapokból való vissza nem térítendő finanszírozási rendjéről szóló Törvény, a 664/2018-as Rendelet, amely a sportklubok és sportegyesületek támogatását szabályozza, a 69/2000-es Törvény, a sporttevékenységek pénzügyi szabályozását illető 1447/2007 számú Kormányhatározat  és az 50/2022 -es számú helyi Tanácshatározat alapján történik.

Támogatott tevékenységek: a versenysport kategóriában a leigazolt versenysportolók felkészítése, ösztönzése, versenyeken való részvétele, valamint sportrendezvények szervezése, míg a tömegsport kategóriában a versenyek, tömegsport rendezvények szervezése.

A 2022-es évre előirányzott keretösszeg: 1.150.000 lej.

A program futamideje: 2022. június 02.– november 30.

A pályázatok leadási módozata és határideje: a pályázatokat online a www.udvarhely.ro/palyazatok honlapon, vagy a Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának iktatójába kell benyújtani, az útmutatóban leírtak alapján.

A leadás határideje: 2022. április 19., 16.00 óra.

A pályázati útmutató letölthető a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal honlapjáról (www.udvarhely.ro).

Kapcsolattartó személy: Szentgyörgyi Éva

E-mailcím:  helyipalyazatok@udvarhely.ro

 

 

Csatolt dokumentumok:

Regulament sport 2022 Letöltés Anexa 1 la Regulament Sport - Cheltuieli eligibile Letöltés Anexa 2 la Regulament Sport - OPIS DOSAR 1 Letöltés Anexa 3 la Regulament Sport - OPIS DOSAR 2 Letöltés Anexa 4 la Regulament Sport - Cerere de finantare limba maghiară Letöltés Anexa 4 la Regulament Sport - Cerere de finanţare limba română Letöltés Anexa 5 la Regulament Sport - Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli.docx Letöltés Anexa 5 la Regulament Sport -Proiectul bugetului de venituri şi cheltuileli Letöltés Anexa 6 la Regulament Sport - Declaratie Letöltés Anexa 7 la Regulament Sport - Declaraţie de imparţialitate Letöltés Anexa 8 la Regulament Sport - CV Letöltés Anexa 9 la Regulament Sport - Declaraţie de parteneriat Letöltés Anexa 10 la Regulament Sport - Lista proiectelor depuse Letöltés Anexa 11 la Regulament Sport - Declaraţie pe propria răspundere Letöltés Anexa 12 la Regulament Sport - Acord privind prelucrarea datelor Letöltés Anexa 13 la Regulament Sport - Regulament de decontare Letöltés Anexa 14 la Regulament Sport - Adresa de inaintare a raportului final Letöltés Anexa 15 la Regulament Sport - Formular pentru raportari de evaluare Letöltés Anexa 15 la Regulament sport - Formular pentru raportări finale.docx Letöltés Anexa 16 la Regulament Sport - Lista participantilor Letöltés Anexa 17 la Regulament Sport - Pontaj de masa Letöltés Anexa 18 la Regulament Sport - Lista de cazare Letöltés Anexa 19 la Regulament Sport - Lista de călători Letöltés Anexa 20 la Regulament Sport - Lista premianţilor Letöltés Sume aprobate sport de performanta 2022 Letöltés

Frissítés dátuma:
2022.04.29.

#Sport

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette