Helyi hivatalos közlöny

1. A támogató intézmény megnevezése: Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Városháza tér 5. szám, telefon 0266-218145, fax 0266-218032.

2. Pályázhatnak: Székelyudvarhelyen bejegyzett, jogi személynek számító sportegyesületek, sportklubok, amelyek sportazonossági bizonyítvánnyal rendelkeznek.

3. Jogszabályok: a támogatás a 350/2005-ös számú, az általános érdekű nonprofit tevékenységekre kiutalt közalapokból való vissza nem térítendő finanszírozási rendjéről szóló Törvény, a 664/2018-as Rendelet, amely a sportklubok és sportegyesületek támogatását szabályozza, a 69/2000-es Törvény, a sporttevékenységek pénzügyi szabályozását illető 1447/2007 számú Kormányhatározat, és az 50/2023 -es számú helyi Tanácshatározat alapján történik.

4. Támogatott tevékenységek: a versenysport kategóriában a leigazolt versenysportolók felkészítése, ösztönzése, versenyeken való részvétele valamint sportrendezvények szervezése, míg a tömegsport kategóriában a versenyek, tömegsport rendezvények szervezése.

5. A 2023-es évre előirányzott keretösszeg: 1.500.000 lej.

6. A program futamideje: 2023. június.- november 30.

7. A pályázatok leadási módozata és határideje: a pályázatokat online a www.udvarhely.ro/palyazatok honlapon, vagy a Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának iktatójába kell benyújtani, az útmutatóban leírtak alapján.

A leadás határideje: 2023. április 6., 16.00 óra.

8. A pályázati útmutató letölthető a Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal honlapjáról (www.udvarhely.ro).

Kapcsolattartó személy: Szentgyörgyi Éva, e-mail cím: helyipalyazatok@udvarhely.ro.

 

Az éves pályázati program a Hivatalos Közlöny 24/2023.02.08 számában jelent meg.

Csatolt dokumentumok:

Regulament sport 2023 Letöltés Anexa 4 Cerere de finantare sport - limba maghiara Letöltés Anexa 1 Categorii de cheltuieli eligibile Letöltés Anexa 2 Opis Dosar 1 Letöltés Anexa 3 Opis Dosar 2 Letöltés Anexa 4 Cerere de finantare sport limba romana Letöltés Anexa 9 Curriculum vitae Letöltés Anexa 8 Declaratie pe propria raspundere Letöltés Anexa 7 Declaratie de impartialiatate Letöltés Anexa 6 Declaratie Letöltés Anexa 5 Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli -limba romana Letöltés Anexa 5 Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli - limba maghiara Letöltés Anexa 10 Declaratie de parteneriat Letöltés Anexa 11 Lista proiectelor depuse Letöltés Anexa 12 Declaratia solicitantului referitoare la asigurarea cofinantarii proiectului Letöltés Anexa 13 Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal Letöltés Anexa 14 Raport de activitate Letöltés Anexa 15 Regulament de decontare Letöltés Anexa 21 Diagrama de cazare Letöltés Anexa 20 Pontaj de masa Letöltés Anexa 19 Lista participantilor Letöltés Anexa 18 Formular pentru raportari Letöltés Anexa 17 Adresa de inaintare a raportului Letöltés Anexa 16 Anunt de lansare a proiectului Letöltés Anexa 22 Lista de calatori Letöltés Anexa 23 Lista premiantilor Letöltés Anexa 26- Cerere de acordare avnas Letöltés Anexa A, B, C la Contractul de finantare Letöltés Reguli de identitate vizuala Letöltés Sume aprobate sport 2023 Letöltés Sume finale aprobate sport 2023 Letöltés

Frissítés dátuma:
2023.05.12.

#Sport

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette