Monitorul Oficial Local

ANUNŢ PUBLICITAR ACHIZIŢIE PUBLICĂ

Denumire achizitie: Achiziția de Pachete alimentare pentru elevii din Liceul “Marin Preda”

 

 

Cod CPV: 55524000-9 Servicii de catering pentru școli (Rev.2)

 

Descrierea contractului: Furnizarea de pachete alimentare pentru elevii din Liceul Marin Preda, Odorheiu Secuiesc prin Programul-pilot de acordare a unui suport alimentare pentru preșcolarii și elevi, reglementat prin O.U.G. nr. 77/2023, pentru anul școlar 2023-2024.

 

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 614.411,52 lei.

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Achiziția de Pachete alimentare pentru elevii din Liceul Marin Preda”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 27.11.2023 ora 13:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 27.11.2023 ora 13:00. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract.

Oferta va conține următoarele documente: Documente de calificare, Propunerea tehnică și Propunerea financiară.

Modul de prezentare a ofertei va fi conform art.VII. Redactarea ofertei din caietul de sarcini.

 

Criteriul de atribuire: Cel mai bun raport calitate-preț.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor: 27.11.2023 ora 10:00

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa kerestely.henrietta@odorhei.ro sau balazs.sarolta@udvarhely.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări. Anunțul și documentația de atribuire este publicat și pe www.udvarhely.ro în secțiunea achiziții publice.

 

Acest anunţ poate fi regăsit pe SEAP sub numărul: ADV1395836

Datelor:

Clientul achizițiilor publice

Achiziția de Pachete alimentare pentru elevii din Liceul “Marin Preda”

Tipul achizițiilor publice

#Servicii catering

Data scrierii

17. nov. 2023.

Termen limită pentru depunerea ofertelor:

27. nov. 2023. 10:00

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
17.11.2023.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic