Monitorul Oficial Local

Obiectul contractului este asigurarea materiale/cărți promoționale cu tehnica popup, care să prezintă clădirile istorice din mun. Odorheiu Secuiesc, în condițiile Caietului de sarcini anexat.

Cod CPV: 22100000-1 – Carti, brosuri si pliante tiparite (Rev.2)

Valoarea estimată: 5.400 lei fără T.V.A.

Criterii de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Asigurarea materiale promoționale – carte”, ofertă la anunțul publicitar nr. ADV1075940 din 26.04.2019. A nu se deschide înainte de data 08.05.2019 ora 14,oo ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care se ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor. Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 08.05.2019 ora 14,oo. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât sa detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Propunerea financiară se depune pentru întreaga cantitate de produse (30 buc.).

0fertele se transmit sau se depun personal la registratura Municipiului Odorheiu Secuiesc, p.ța Városháza nr. 5, jud. Harghita, cod poștal 535600.

Datelor:

Clientul achizițiilor publice

Biroul organizare, relații cu publicul și proiecte proprii

Tipul achizițiilor publice

#Servicii de filme publicitare, promovare și informare

Data scrierii

26. apr. 2019.

Termen limită pentru depunerea ofertelor:

08. mai. 2019. 12:00

Termenul limită a expirat

Documente descărcabile:

CS_carteCladiri Descărcare

Data actualizării:
26.04.2019.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic