Monitorul Oficial Local

Cod CPV:85200000-1  Servicii veterinare (Rev.2)

 

Descrierea contractului:  Asigurarea serviciilor medicale veterinare (deparazitare, vaccinare antirabică, microcipare, sterilizare, eutanasiere, etc.) la adăpostul de câini fără stăpâni din Municipiul Odorheiu Secuiesc și suportul tehnic în timpul capturării câinilor fără stăpâni în cooperare cu operatorul de capturare.

 

Valoarea estimată(totală) fără TVA: 16.000 lei

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Asistență sanitar veterinară la adăpostul de câini”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 15.05.2019 ora 12:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 15.05.2019 ora 15:00. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Propunerea financiară se depune atât pentru fiecare prestație, cât și pentru valoare totală, exprimată în lei fără TVA, respectiv cu TVA.

 

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor: 15.05.2019 ora 12:00

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau ambrus.arnold@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări.

 

Acest anunţ poate fi regăsit pe SEAP sub numărul: ADV1077966

 

 

Datelor:

Clientul achizițiilor publice

Serviciul public de gospodărire a domeniului public și privat

Tipul achizițiilor publice

#Servicii veterinare la adăpostul de câini

Data scrierii

10. mai. 2019.

Termen limită pentru depunerea ofertelor:

15. mai. 2019. 12:00

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
10.05.2019.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic