Monitorul Oficial Local

Lucrări de amenajare grup sanitar pentru persoane cu dizabilități la Primăria Odorheiu Secuiesc.

Cod CPV: 45262600-7 – Diverse lucrari specializate de constructii (Rev.2)
Valoare estimată: 23.565,97 lei fără T.V.A.
Criterii de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect “Diverse lucrări specializate de construcții”, ofertă la anunțul publicitar nr. ADV1086951 din 02.07.2019. A nu se deschide înainte de data 15.07.2019 ora 14,oo ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care se ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor. Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 15.07.2019 ora 14,oo. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât sa detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Propunerea financiară se depune pentru întreaga cantitate de lucrări și va fi exprimată în lei fără T.V.A.

Ofertele se transmit sau se depun personal la registratura Municipiului Odorheiu Secuiesc, p.ța Városháza nr. 5, jud. Harghita, cod poștal 535600.

Datelor:

Clientul achizițiilor publice

Serviciul patrimoniu și administrativ gospodăresc

Tipul achizițiilor publice

#Lucrări de reparații curente

Data scrierii

19. iun. 2019.

Termen limită pentru depunerea ofertelor:

15. iul. 2019. 12:00

Termenul limită a expirat

Documente descărcabile:

CS_WC_dizab Descărcare

Data actualizării:
02.07.2019.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic