Monitorul Oficial Local

Întreținerea fântânii din parcul Dávid Ferenc, repornirea fântânii din p.ța Városháza, a fântânii „Bem Apó” din parcul municipal și a celor cinci cismele din parcul municipal după conservarea de iarnă, iar la sfârșitul sezonului efectuarea lucrărilor de conservare pentru iarnă, conform caietului de sarcini atașat. Condițiile caietului de sarcini sunt minimale.

Cod CPV: 45232100-3 – Lucrari auxiliare pentru conducte de apa (Rev.2)

Valoare estimată: 13.000 lei fără T.V.A.

Criterii de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Lucrări de întreținere fântâni arteziene și cismele din parcuri”, ofertă la anunțul publicitar nr. ADV1076259 din 15.05.2019. A nu se deschide înainte de data 21.05.2019 ora 14,oo ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care se ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor. Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 21.05.2019 ora 14,oo. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât sa detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Propunerea financiară se depune pentru întreaga cantitate de servicii și va fi exprimată în lei fără T.V.A.

Ofertele se transmit sau se depun personal la registratura Municipiului Odorheiu Secuiesc, p.ța Városháza nr. 5, jud. Harghita, cod poștal 535600.

Datelor:

Clientul achizițiilor publice

Direcția tehnică

Tipul achizițiilor publice

#Servicii conexe lucrărilor de reparații

Data scrierii

03. mai. 2019.

Termen limită pentru depunerea ofertelor:

21. mai. 2019. 12:00

Termenul limită a expirat

Documente descărcabile:

CS_fantaniArteziene Descărcare

Data actualizării:
15.05.2019.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic