Monitorul Oficial Local

Cod CPV: 45233221-4 Lucrări de marcaj rutier (Rev.2)

 

Descrierea contractului: Execuția lucrărilor de aplicare a marcajelor rutiere pe drumurile și străzile de pe raza Municipiului Odorheiu Secuiesc.

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 383.100 lei.

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Lucrări de marcaj rutier”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 02.06.2021 ora 14:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 02.06.2021 ora 14:00. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract.

Propunerea tehnică va f elaborată în conformitate cu Caietul de sarcini și va cuprinde elementele solicitate în acesta. Propunerea tehnică trebuie să demonstreze că ofertantul a înțeles cerințele necesare pentru realizarea lucrărilor. Din informațiile prezentate prin Propunerea tehnică, ofertantul trebuie să demonstreze că în cazul în care i se atribuie lucrarea, dispune de resurseie materiale și umane suficiente și necesare realizării lucrărilor.

Oferta financiară va cuprinde atât prețul unitar al lucrărilor cât și valoarea totală, cu luarea în calcul a cantității incluse în Caietul de sarcini și va fi exprimat în lei fără TVA.

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

Termenul limită pentru primirea ofertelor:02.06.2021 ora 10:00

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau miklos.zsolt@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări.

Atenție! La data de 25.05.2021 în urma solicitărilor de clarificări transmise de un operator economic potențial ofertant, vă publicăm întrebările solicitate și răspunsul UAT Municipiul Odorheiu Secuiesc după cum urmează:

Întrebare:       

Referitor la cererea de oferta pentru achizitia de productie publicitara, numar anunt ADV1214222 va adresam urmatoarea solicitare de clarificari cu privire la contactul de Executia lucrarilor de aplicare a marcajelor rutiere pe drumurile si strazile de pe raza Municipiului Odorheiu Secuiesc.”:

 

La cap.6.3 tehnologia de executie din caietul de sarcini este specificat urmatorul paragraf „se interzice executarea marcajelor in urmatoarele conditii: 

– cand temperatira atmosferica este sub 20grade celsius 

– cand temperatura suprafetei pe care se aplica marcajul este sub 50 grade Celsius.

Avand in vedere ca in fisa tehnica a producatorului de vopsea este specificat ca se poate aplica vopseaua de marcaj la temepratura de 5 grade Celsius ( anexam fisse tehnice), va rugam sa ne prezentati punctul dumneavoastra de vedere cu privire la aspectele mentionate mai sus.

 

Răspuns:

 

Se acceptă ofertele depuse cu respectarea temperaturilor de aplicare a vopselelor specificate de către firma producătoare ale acestora.

 

 

Datelor:

Clientul achizițiilor publice

Direcția tehnică

Tipul achizițiilor publice

#Lucrări de reparații drumuri

Data scrierii

17. mai. 2021.

Termen limită pentru depunerea ofertelor:

02. iun. 2021. 10:00

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
27.05.2021.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic