+40 266 310 423

(Direcția De Sănătate Publică Harghita)

Odorheiu Secuiesc împotriva virusului!

108690 cazuri confirmate

0 vindecat

4312 decese

0 în carantină

0 otthoni elkülönítésben

2160669 mintavétel

856 cazuri în județul Harghita

108690 fertőzött / 0 vindecat / 4312 decese / 0 în carantină / 0 elkülönítésben / 2160669 mintavétel

Országos statisztika • Adatfrissítés: 2020.09.17. 13:15

Monitorul Oficial Local

Cod CPV:3746000-0 Jocuri de țintă și jocuri de masă și echipamente (Rev.2)

 

Descrierea contractului: Masa de Teqball One este o masă ping pong compactă, antivandalism confecționată din polyester armat cu fibră de sticlă având dimensiuni: lungime=3000 mm, lățime=1700 mm, H=900 mm. Cadrul metalic al mesei este tratat anticoroziv prin grunduire și vopsire în câmp electrostatic. Masa va fi prevăzută cu mustăți metalice pentru prindere în fundație de beton..

 

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 9.500 lei.

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Masă Teqball One”, răspuns la anunț publicitar nr. ADV1102253 din 12.09.2019.

A nu se deschide înainte de data 19.09.2019 ora 14:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 19.09.2019 ora 14:00.Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Propunerea financiară se depune în lei/euro/buc fără TVA, respectiv cu TVA.

 

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor:19.09.2019 ora 12:00

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau ulkei.zoltan@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări.

 

Acest anunţ poate fi regăsit pe SEAP sub numărul: ADV1102253

 

 

Datelor:

Clientul achizițiilor publice

Direcția tehnică

Tipul achizițiilor publice

#Servicii de reparare terenuri de joacă

Data scrierii

2019. sep. 12.

Termen limită pentru depunerea ofertelor:

2019. sep. 19. 12:00

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
2019.09.12

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic