Monitorul Oficial Local

Servicii de montare-demontare bannere publicitare pentru promovarea diferitelor evenimente culturale și sportive pe care organizează sau sprijină Municipiul Odorheiu Secuiesc (cca. 2-3 bannere / eveniment, total 22 buc. montări în cursul anului 2019).

Cod CPV: 79341000-6 – Servicii de publicitate (Rev.2)

Valoare estimată: 3.780,00  RON fără T.V.A.

Criterii de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Montare-demontare bannere”, ofertă la anunțul publicitar nr. ADV1076697 din 07.05.2019. A nu se deschide înainte de data 13.05.2019 ora 14,oo ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care se ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor. Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 13.05.2019 ora 14,oo. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât sa detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Propunerea financiară se depune pentru întreaga cantitate de servicii și va fi exprimată în lei fără T.V.A.

Ofertele se transmit sau se depun personal la registratura Municipiului Odorheiu Secuiesc, p.ța Városháza nr. 5, jud. Harghita, cod poștal 535600.

Datelor:

Clientul achizițiilor publice

Compartimentul de monitorizare a serviciilor comunitare de utilități publice

Tipul achizițiilor publice

#Servicii de filme publicitare, promovare și informare

Data scrierii

07. mai. 2019.

Termen limită pentru depunerea ofertelor:

13. mai. 2019. 12:00

Termenul limită a expirat

Documente descărcabile:

CS_banere Descărcare

Data actualizării:
07.05.2019.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic