Monitorul Oficial Local

Furnizare de pachete alimentare elevilor Liceului Marin Preda prin programul – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevi reglementat prin OUG nr. 97/2018, conform caietului de sarcini și modelului contract atașat.

Cod CPV: 5524000-9 Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)

Valoare estimată: 334.860,89 lei fără T.V.A.

Va fi selectată oferta care îndeplinește toate cerințele solicitate prin documentația de atribuire și care are prețul total cel mai scăzut în lei fără T.V.A.

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Pachete alimentare pentru elevii din Liceul Marin Preda”, ofertă la anunțul publicitar nr. ADV1069506 din 01.04.2019. A nu se deschide înainte de data 11.04.2019 ora 12,oo ” Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care se ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor. Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 11.04.2019 ora 15,oo. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât sa detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Propunerea financiară se depune pentru întreaga cantitate de servicii și va fi exprimată în lei fără T.V.A.

Ofertele se transmit sau se predau personal la registratura Municipiului Odorheiu Secuiesc, p.ța Városháza nr. 5, jud. Harghita, cod. poștal 535600.

Datelor:

Clientul achizițiilor publice

Serviciul supraveghere a învățământului, culturii și sănătății

Tipul achizițiilor publice

#Servicii catering

Data scrierii

01. apr. 2019.

Termen limită pentru depunerea ofertelor:

11. apr. 2019. 12:00

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
11.04.2019.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic