Monitorul Oficial Local

Cod CPV:03121000-5  Produse horticole (Rev.2)

 

Descrierea contractului:  Buchet de flori mixte naturale, fir de flori din flori vii, coroană de flori, aranjamente florale pentru anul 2019.

 

Valoarea estimată(totală) fără TVA: 15.000 lei

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini și modelului contract atașat.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Produse horticole” , răspuns la anunț publicitar nr. …… din 09.04.2019 A nu se deschide înainte de data 15.04.2019 ora 12:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 15.04.2019 ora 15:00. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Propunerea financiară se depune atât pentru o unitate, cât și pentru valoare totală, exprimată în lei fără TVA, respectiv cu TVA.

 

 

Criteriul de atribuire: Va fi selectată oferta care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezenta și care are prețul total cel mai scăzut în lei fără TVA.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor: 15.04.2019 ora 12:00.

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau ambrus.cecilia@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări. Anunțul și documentația de atribuire este publicat și pe www.udvarhely.ro în secțiunea achiziții publice.

 

Acest anunţ poate fi regăsit pe SEAP sub numărul: ADV1071417

Datelor:

Clientul achizițiilor publice

Biroul organizare, relații cu publicul și proiecte proprii

Tipul achizițiilor publice

#Produse horticole

Data scrierii

09. apr. 2019.

Termen limită pentru depunerea ofertelor:

15. apr. 2019. 12:00

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
09.04.2019.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic