+40 266 310 423

(Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatóság)

Székelyudvarhely a vírus ellen!

19257 igazolt fertőzött

13256 gyógyult

1266 elhunyt

2330 karanténban

95456 otthoni elkülönítésben

439197 mintavétel

134 igazolt eset Hargita megyében

19257 fertőzött / 13256 gyógyult / 1266 elhunyt / 2330 karanténban / 95456 elkülönítésben / 439197 mintavétel

Országos statisztika • Adatfrissítés: 2020.05.31. 20:00

Cod CPV: 50870000-4 Servicii de reparare și de întreținere a echipamentului pentru terenuri de joacă (Rev.2)

 

Descrierea contractului: Lucrările de reparații sunt necesare pentru menținerea în stare de funcționare a locurilor de joacă din Municipiul Odorheiu Secuiesc, pentru menținerea siguranței copiilor..

 

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 19.950 lei.

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Reparații terenuri de joacă”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 02.06.2020 ora 12:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 02.06.2020 ora 12:00.Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Propunerea financiară se întocmește pentru fiecare teren de joacă conform tabelelor din caiet de sarcini, exprimată în lei fără TVA.

Alăturat propunerii financiare se vor depune Certificatul de atestare fiscală emis de Direcția Generală a Finanțelor Publice Teritoriale și Certificatul Fiscal privind impozitele și taxele locale. Operatorul economic nu va fi exclus din procedura de încheiere a contractului dacă cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate şi restante la bugetul general consolidat este mai mic de 10.000 lei (art. 166 alin. (2) din Legea 98/2016, versiunea consolidată)

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor: 29.05.2020 ora 12:00.

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau ulkei.zoltan@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări.

 

Acest anunţ poate fi regăsit pe SEAP sub numărul: ADV1148327

 

Datelor:

Clientul achizițiilor publice

Direcția tehnică

Tipul achizițiilor publice

#Servicii de reparare terenuri de joacă

Data scrierii

2020. mai. 21.

Termen limită pentru depunerea ofertelor:

2020. mai. 29. 12:00

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
2020.05.21

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic