Monitorul Oficial Local

Servicii de asigurare 27 buc. clădiri enumerate în anexa nr. 1 la caietul de sarcini, servicii de asigurare PAD pentru fondul locativ, 273 buc. locuințe enumerate în anexa nr. 2, servicii de asigurare PAD pentru locuințele ANL și locuințele sociale toat l 413 buc. locuințe enumerate în anexa nr. 3 și servicii de asigurare de răspundere civilă.

Cod CPV: 66513200-1 – Servicii de asigurare a constructiilor impotriva tuturor riscurilor (Rev.2)
Valoare estimată: 83.395,60 lei fără T.V.A.
Criterii de atribuire: Conform factorilor de evaluare din caietul de sarcini.

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect “Servicii de asigurare pentru clădiri”, ofertă la anunțul publicitar nr. ADV1091382 din 10.07.2019. A nu se deschide înainte de data 17.07.2019 ora 14,oo ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care se ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor. Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 17.07.2019 ora 14,oo. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât sa detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Propunerea financiară se depune pentru întreaga cantitate de servicii și va fi exprimată în lei fără T.V.A.

Ofertele se transmit sau se depun personal la registratura Municipiului Odorheiu Secuiesc, p.ța Városháza nr. 5, jud. Harghita, cod poștal 535600.

ATENȚIE La data de 11.07.2019 s-a postat un fișier cu două clarificări! La data de 16.07.2019 s-a mai completat caietul de sarcini cu o clarificare!

Datelor:

Clientul achizițiilor publice

Serviciul patrimoniu și administrativ gospodăresc

Data scrierii

10. iul. 2019.

Termen limită pentru depunerea ofertelor:

17. iul. 2019. 12:00

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
17.07.2019.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic