Monitorul Oficial Local

Cod CPV:79420000-4 Servicii conexe managementului

Descrierea contractului: Servicii de asistență în biroul Direcției Tehnice – întocmirea documentațiilor, urmărirea lucrărilor în curs de realizare

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 13.500,00 lei/3 luni.

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Servicii de asistență în birou”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 24.03.2020. ora 14:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract.

Oferta va trebui să conțină toate documentele cerute în caietul de sarcini încărcat pe pagină.

Oferta de preț se va întocmește în lei/oră fără TVA.

Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini.

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

Termenul limită pentru primirea ofertelor:23.03.2020. ora 12:00

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 24.03.2020 ora 14:00.

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau ulkei.zoltan@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări.

Datelor:

Clientul achizițiilor publice

Direcția Tehnică

Tipul achizițiilor publice

#Irodai bedolgozo szolgaltatas

Data scrierii

16. mar. 2020.

Termen limită pentru depunerea ofertelor:

23. mar. 2020. 12:00

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
16.03.2020.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic