Monitorul Oficial Local

Cod CPV:85311000-2 Servicii de asistență socială cu cazare (Rev.2)

 

Descrierea contractului: Servicii de asistență socială cu cazare conform Legii nr. 292/2011 privind persoanele fără adăpost. Serviciile se vor desfășura pe raza administrativ teritorială a Municipiului Odorheiu Secuiesc, în clădirea Centrului Social Budvar, de pe str. Budvar, nr.43.

 

 

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 206.100 lei.

 

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Servicii de asistență socială cu cazare ”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 28.03.2022 ora 11:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 28.03.2022 ora 11:00. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini (însoțită cu documentele cerute). Propunerea financiară se va prezenta pentru serviciile enumerate în tabelul cu pachetul de bază din prezentul caiet de sarcini și va fi fermă și fixă pe toată durata derulării contractului și se depune în lei fără TVA.

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor:28.03.2022 ora 10:00.

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau fulpesi.gyula@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări. Anunțul și documentația de atribuire este publicat și pe www.udvarhely.ro în secțiunea achiziții publice.

Datelor:

Tipul achizițiilor publice

#Servicii sociale

Data scrierii

21. mar. 2022.

Termen limită pentru depunerea ofertelor:

28. mar. 2022. 10:00

Termenul limită a expirat

Documente descărcabile:

Caiet de sarcini Descărcare

Data actualizării:
21.03.2022.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic