Monitorul Oficial Local

Servicii de adăpost de noapte pentru cazarea persoanelor fără adăpost, servicii în vederea reintegrării persoanelor fără adăpost și monitorizare cazuri noi/beneficiari reintegrați.

Cod CPV: 85311000-2 – Servicii de asistenta sociala cu cazare (Rev.2)
Valoare estimată: 116.000 lei fără T.V.A.
Criterii de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect “Servicii de asistență socială cu cazare”, ofertă la anunțul publicitar nr. ADV1077372 din 09.05.2019. A nu se deschide înainte de data 20.05.2019 ora 14,oo ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care se ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor. Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 20.05.2019 ora 14,oo. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât sa detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Propunerea financiară se depune pentru întreaga cantitate de servicii și va fi exprimată în lei fără T.V.A. respectiv cu T.V.A.

Ofertele se transmit sau se depun personal la registratura Municipiului Odorheiu Secuiesc, p.ța Városháza nr. 5, jud. Harghita, cod poștal 535600.

Datelor:

Clientul achizițiilor publice

Direcția de asistență socială

Data scrierii

09. mai. 2019.

Termen limită pentru depunerea ofertelor:

20. mai. 2019. 12:00

Termenul limită a expirat

Documente descărcabile:

CS_adapostNoapte Descărcare

Data actualizării:
09.05.2019.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic