Monitorul Oficial Local

Cod CPV:50232200-2 Servicii de întreținere a semafoarelor

Descrierea contractului: Servicii de întreținere a semafoarelor existente din intersecțiile străzilor Bethlen Gábor – Târgului, străzile Beclean – Nicolae Bălcescu, străzile Orbán Balázs – Nicolae Bălcescu – Wesselényi Miklós, străzile Tamási Áron – Wesselényi Miklós și străzile Nicolae Bălcescu – Vulturului – Târgului din Municipiul Odorheiu Secuiesc. (Serviciile care vor fi achiziționate sunt enumerate în caietul de sarcini atașat)

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 10.000,00 lei

Condiţii contract: conform caietului de sarcini.

 Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Servicii de întreținere a semafoarelor în Municipiul Odorheiu Secuiesc”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 18.03.2020. ora 11:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract.

Oferta va trebui să conțină toată documentația cerută în caietul de sarcini încărcat pe pagină.

Oferta de preț se întocmește în lei Fără TVA.

Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 18.03.2020 ora 11:00.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.

Termenul limită pentru primirea ofertelor: 17.03.2020. ora 12:00

Datelor:

Clientul achizițiilor publice

Direcția Tehnică

Tipul achizițiilor publice

#Servicii conexe lucrărilor de reparații

Data scrierii

10. mar. 2020.

Termen limită pentru depunerea ofertelor:

17. mar. 2020. 12:00

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
10.03.2020.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic