Monitorul Oficial Local

Cod CPV: 79952100-3  Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2)

 

Descrierea contractului:  Servicii de organizare a programelor culturale și serviciilor conexe cu ocazia evenimentului Zilele „Udvarhely Napok”.

 

Valoarea estimată(totală) fără TVA: 290.000 lei

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Servicii de organizare de evenimente culturale”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 17.05.2019 ora 12:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 17.05.2019 ora 15:00. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Propunerea financiară se depune pentru valoare totală, exprimată în lei fără TVA.

 

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor: 17.05.2019 ora 12:00

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau boloni.ildiko@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări.

 

Acest anunţ poate fi regăsit pe SEAP sub numărul: ADV1076686

 

Datelor:

Clientul achizițiilor publice

Biroul organizare, relații cu publicul și proiecte proprii

Tipul achizițiilor publice

#Servicii de organizare evenimente culturale

Data scrierii

07. mai. 2019.

Termen limită pentru depunerea ofertelor:

17. mai. 2019. 12:00

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
07.05.2019.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic