Monitorul Oficial Local

Cod CPV: 63712400-7 Servicii de parcare  (Rev.2)

 

Descrierea contractului:  Servicii pentru realizarea serviciilor de operare a sistemului de plată pentru parcare prin SMS pe teritoriul municipiului Odorheiu Secuiesc.

 

Valoarea estimată(totală) fără TVA: 3.720 lei

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Servicii de parcare”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 07.05.2019 ora 12:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor. Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 07.05.2019 ora 15:00. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Propunerea financiară trebuie elaborată astfel încât să cuprindă valoarea serviciilor executate pentru o lună, respectiv pentru valoare totală, exprimată în lei fără TVA.

 

 

Criteriul de atribuire: Va fi selectată un singur ofertant și va fi acceptată oferta care îndeplinește toate cerințele solicitate și care are prețul cel mai scăzut în lei fără TVA.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor: 07.05.2019 ora 12:00

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau ulkei.zoltan@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări.

 

Acest anunţ poate fi regăsit pe SEAP sub numărul: ADV 1075928

 

 

Datelor:

Clientul achizițiilor publice

Serviciul public de gospodărire a domeniului public și privat

Tipul achizițiilor publice

#Servicii de parcare

Data scrierii

25. apr. 2019.

Termen limită pentru depunerea ofertelor:

07. mai. 2019. 12:00

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
25.04.2019.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic