Monitorul Oficial Local

Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze servicii pentru asigurarea pazei cu agenți de securitate calificați la obiectivul situat în municipiul Odorheiu Secuiesc p.ța Primăriei nr. 5, jud. Harghita, a bunurilor ce fac obiectul activității Primăriei, tuturor valorilor, mijloacelor și instalațiilor, cu un dispozitiv compus din 1 post de pază permanent, 7 zile pe săptămână cu program 24 ore/zi în perioada arătată în caietul de sarcini atașat. De asemenea se impune asigurarea serviciului de pază pentru evenimentele publice desfășurate în mun. Odorheiu Secuiesc și enumerate în caietul de sarcini.

Cod CPV: 79713000-5 – Servicii de paza (Rev.2)

Valoare estimată: 108.438,oo lei fără T.V.A.

Va fi selectată oferta care îndeplinește toate cerințele solicitate privind calitatea, prestarea, garanția și caracteristicile tehnice ale serviciilor, iar apoi are prețul total cel mai scăzut în lei fără T.V.A.

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Servicii de pază și protecție la sediul Primăriei mun. Odorheiu Secuiesc și la evenimentele organizate de Primăria mun. Odorheiu Secuiesc”, ofertă la anunțul publicitar nr. ADV1071339 din 09.04.2019. A nu se deschide înainte de data 23.04.2019 ora 12,oo ” Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care se ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor. Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 23.04.2019 ora 13,oo. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât sa detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini cu formularele atașate. Propunerea financiară se depune pentru întreaga cantitate de servicii și va fi exprimată în lei fără T.V.A.

Ofertele se transmit sau se predau personal la registratura Municipiului Odorheiu Secuiesc p.ța Városháza nr. 5, jud. Harghita, cod poștal 535600.

Nr. anunț SEAP: ADV1071339

Datelor:

Clientul achizițiilor publice

Serviciul patrimoniu și administrativ gospodăresc

Tipul achizițiilor publice

#Servicii de pază și supraveghere

Data scrierii

09. apr. 2019.

Termen limită pentru depunerea ofertelor:

23. apr. 2019. 12:00

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
09.04.2019.

Următorul:
Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic