Monitorul Oficial Local

Cod CPV:50112100-4 Servicii de reparare a automobilelor

Descrierea contractului: Servicii de reparare a automobilelor pentru parcul de autovehiculele marca Dacia, Renault din dotarea Municipiului Odorheiu Secuiesc

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 16.950,00 lei

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Servicii de administrare și întreținere a Sălii Cinematograf”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 18.03.2020. ora 8:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract.

Oferta va trebui să conțină toate documentele cerute în caietul de sarcini.

Oferta de preț se va întocmește în lei fără TVA,modul de prezentare al prețului manoperei este următorul: valoarea manoperă (lei/oră manoperă)

Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 18.03.2020 ora 8:00.

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

Termenul limită pentru primirea ofertelor:17.03.2020. ora 12:00

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau miklos.zsolt@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări.

Datelor:

Clientul achizițiilor publice

Direcția Tehnică

Tipul achizițiilor publice

#Servicii conexe lucrărilor de reparații

Data scrierii

11. mar. 2020.

Termen limită pentru depunerea ofertelor:

17. mar. 2020. 12:00

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
11.03.2020.

Următorul:
Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic