Monitorul Oficial Local

Servicii de reparare a automobilelor pentru parcul de autovehiculele din dotarea Municipiului Odorheiu Secuiesc.

Cod CPV: 50112100-4 – Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)
Valoare estimată: 34.000 lei fără T.V.A.
Criterii de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect “Servicii de reparare a automobilelor pentru parcul de autovehicule”, ofertă la anunțul publicitar nr. ADV1085684 din 12.06.2019. A nu se deschide înainte de data 19.06.2019 ora 15,oo ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care se ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor. Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 19.06.2019 ora 15,oo. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât sa detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Propunerea financiară se depune pentru întreaga cantitate de servicii și va fi exprimată în lei fără T.V.A. conform caietului de sarcini.

Ofertele se transmit sau se depun personal la registratura Municipiului Odorheiu Secuiesc, p.ța Városháza nr. 5, jud. Harghita, cod poștal 535600.

Datelor:

Clientul achizițiilor publice

Serviciul public de gospodărire a domeniului public și privat

Tipul achizițiilor publice

#Servicii conexe lucrărilor de reparații

Data scrierii

12. iun. 2019.

Termen limită pentru depunerea ofertelor:

19. iun. 2019. 12:00

Termenul limită a expirat

Documente descărcabile:

CS_reparatParc Descărcare

Data actualizării:
12.06.2019.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic