Monitorul Oficial Local

Cod CPV:98371120-1 Servicii de incinerare

Descrierea contractului: Servicii de transport și neutralizare a deșeurilor animaliere provenite din adăpostul de câini fără stăpâni, sau a deșeurilor animaliere rezultate în urma accidentelor

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 11.000,00 lei.

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Servicii de transport și neutralizare a deșeurilor animaliere provenite din adăpostul de câini fără stăpâni, sau a deșeurilor animaliere rezultate în urma accidentelor”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 23.03.2020. ora 13:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract.

Oferta va trebui să conțină toate documentele cerute în caietul de sarcini încărcat pe pagină.

Oferta de preț se va întocmește în lei fără TVA.

Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini.

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 23.03.2020. ora 13:00. 

Termenul limită pentru primirea ofertelor: 19.03.2020. ora 14:00

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau ambrus.arnold@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări.

Datelor:

Clientul achizițiilor publice

Direcția Tehnică

Tipul achizițiilor publice

#Servicii de colectare a deșeurilor

Data scrierii

12. mar. 2020.

Termen limită pentru depunerea ofertelor:

19. mar. 2020. 14:00

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
12.03.2020.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic