Monitorul Oficial Local

Servicii de capturare a exemplarelor din speciile de faună sălbatică, a pisicilor și a câinilor hoinari din intravilanul mun. Odorheiu Secuiesc.

Cod CPV: 77600000-6 – Servicii privind vanatoarea (Rev.2)

Valoare estimată: 10.080 lei fără T.V.A.

Criterii de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Servicii privind vânătoarea, capturarea animalelor sălbatice în intravilanul mun. Odorheiu Secuiesc”, ofertă la anunțul publicitar nr. ADV1075869 din 25.04.2019. A nu se deschide înainte de data 10.05.2019 ora 11,oo ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care se ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor. Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 10.05.2019 ora 11,oo. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât sa detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Propunerea financiară se depune pentru întreaga cantitate de servicii și va fi exprimată în lei fără T.V.A. conform caietului de sarcini.

Ofertele se transmit sau se depun personal la registratura Municipiului Odorheiu Secuiesc, p.ța Városháza nr. 5, jud. Harghita, cod poștal 535600.

Datelor:

Clientul achizițiilor publice

Direcția tehnică

Data scrierii

25. apr. 2019.

Termen limită pentru depunerea ofertelor:

10. mai. 2019. 09:00

Termenul limită a expirat

Documente descărcabile:

CS_salbatice Descărcare

Data actualizării:
25.04.2019.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic