Monitorul Oficial Local

ANUNŢ PUBLICITAR ACHIZIŢIE PUBLICĂ

Denumire achizitie: Servicii sociale prestate de centre de zi pentru copii

 

Cod CPV: 85312110-3 Servicii prestate de centre de zi pentru copii (Rev.2)

Descrierea contractului: Servicii sociale prestate de centre de zi pentru copii.

Prin serviciile acordate se vor urmării obiective precum, recuperarea și reabilitarea deprinderilor cognitive, psihosociale și motrice, educație și pregătire pentru viață independentă, socializarea beneficiarilor, prevenirea izolării și a excluziunii sociale. Pe parcursul prestării serviciilor vor avea prioritate nevoile individuale ale beneficiarilor.

 

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 108.340 lei pentru perioada mai – decembrie 2024, cu posibilitatea de prelungire cu max. patru luni, pentru perioada de ianuarie – aprilie 2025 în valoare de 54.170 lei.

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Servicii sociale prestate de centre de zi pentru copii”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 16.04.2024 ora 13:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 16.04.2024 ora 13:00. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini (însoțită cu documentele cerute). Propunerea financiară se va prezenta pentru serviciile enumerate în tabelul cu pachetul de bază din prezentul caiet de sarcini și va fi fermă și fixă pe toată durata derulării contractului și se depune în lei fără TVA.

 

Criteriul de atribuire: Cel mai bun raport calitate preț.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor: 16.04.2024 ora 11:00.

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau fulpesi.gyula@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări. Anunțul și documentația de atribuire este publicat și pe www.udvarhely.ro în secțiunea achiziții publice.

Datelor:

Clientul achizițiilor publice

Achizitia de Servicii sociale prestate de centre de zi pentru copii

Tipul achizițiilor publice

#Servicii sociale

Data scrierii

05. apr. 2024.

Termen limită pentru depunerea ofertelor:

16. apr. 2024. 11:00

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
05.04.2024.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic