Monitorul Oficial Local

Administrarea și întreținerea Sălii de Cinematograf: asigurarea sonorizării, a luminii pe timpul spectacolelor, supraveghere precum și verificarea, întreținerea echipamentelor aflate în imobil pentru 8 luni.

Cod CPV: 98341130-5 – Servicii de administrare de imobile (Rev.2)

Valoare estimată: 15.520 lei fără T.V.A.

Criterii de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Servicii de administrare și întreținere a Sălii cinematograf”, ofertă la anunțul publicitar nr. ADV1075477 din 24.04.2019. A nu se deschide înainte de data 29.04.2019 ora 12,oo ” Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care se ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor. Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 29.04.2019 ora 14,oo. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât sa detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Propunerea financiară se depune pentru întreaga cantitate de servicii și va fi exprimată în lei fără T.V.A., respectiv să cuprindă valoarea lunară pentru prestația efectuată.

Ofertele se transmit sau se depun personal la registratura Municipiului Odorheiu Secuiesc, p.ța Városháza nr. 5, jud. Harghita, cod poștal 535600.

Datelor:

Clientul achizițiilor publice

Serviciul public de gospodărire a domeniului public și privat

Data scrierii

24. apr. 2019.

Termen limită pentru depunerea ofertelor:

29. apr. 2019. 12:00

Termenul limită a expirat

Documente descărcabile:

CS_mozi Descărcare

Data actualizării:
24.04.2019.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic