Monitorul Oficial Local

Municipiul Odorheiu Secuiesc organizează concurs de de promovare în funcția publică de conducere vacantă de șef serviciu, grad II al Serviciului administrare spații publice și control parcări, Direcția tehnică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Odorheiu Secuiesc, cu durată normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

 

Proba scrisă: la data de 06.09.2022, ora 10,00, la sediul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, P-ţa Városháza, nr.5

Interviu: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, P-ţa Városháza nr.5 .

 

Condiţiile de desfăşurare a examenului:

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, adică până la data de 24.08.2022, la sediul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, P-ţa Városháza, nr. 5, la Biroul resurse umane şi salarizare (etaj I., biroul 126, nr. tel.: 0266218145 interior 1804, nr. fax.: 0266218032, sau prin e-mail: hr@udvarhely.ro).

 

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

 

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 483 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

– să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;

– să îndeplinească condiţiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 5 ani;

– să fie absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe inginerești;

– să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

– să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Codului administrativ;

 

Datelor:

Aplicare

hr@udvarhely.ro

Terme de aplicare

24. aug. 2022.

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
09.09.2022.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic