Monitorul Oficial Local

A N U N Ţ 

 Având în vedere prevederile art.618 alin.(1), lit.b) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ şi  ale  H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr 1173/ 2008

Poliția Locală a Municipiului Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gábor, nr.43, jud. Harghita organizează concurs la data de 07.10.2019, ora 10,00 – proba scrisă și  interviul în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, pentru promovarea în funcţia publică de conducere de:

 – şef birou, grad II – Biroul Circulație.

Concursul se organizează la sediul Poliției Locale a Municipiului Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor, nr. 43, jud. Harghita

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe siteul Primăriei municipiului Odorheiu Secuiesc(www.odorhei.ro) și pe siteul Agenției Națională a Funcționarilor Publici, la sediul Poliției Locale a Municipiului Odorheiu Secuiesc, Compartiment pregătire și evaluare a resurselor umane.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.143 din H.G. nr.611/2008 modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008.

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 483 alin.(2) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ:

– să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul: științe administrative, drept sau educație fizică și sport

– să fie absolvent cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

-să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prevăzute de OUG 57/2019 privind Codul admnistrativ.

 

Dosarele de înscriere ale candidaţilor se vor depune în perioada 05.09.2019-24.09.2019, la sediul Poliției Locale a Municipiului Odorheiu Secuiesc.

 

Persoana de contact: Barabas Csaba, consilier juridic, tel:0266-210210, fax:0266-210211. e-mail:barabas.csaba@pollocodh.ro.

Datelor:

Aplicare

barabas.csaba@pollocodh.ro

Terme de aplicare

24. sept. 2019.

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
09.10.2019.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic