Monitorul Oficial Local

Având în vedere prevederile art. 478 și art. 479 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,

Primăria Municipiului Odorheiu Secuiesc organizează concurs de promovare în grad profesional

– din funcţia publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent în funcţia publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului administraţie publică locală şi arhivare, Biroul juridic, administraţie publică locală şi arhivare,

– din funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional principal în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului control şi executare silită, Serviciul impozite şi taxe locale, Direcţia economică,

– din funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional principal în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului buget-contabilitate, Direcţia economică,

– din funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional principal în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului monitorizare a asistenţilor personali, evidenţă şi plată indemnizaţii lunare, protecţia persoanelor cu handicap, Serviciul pentru beneficii sociale, Direcţia de asistenţă socială.

Concursul se organizează la sediul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, Piaţa Városháza, nr. 5, în data de 08.12.2022 – ora 10:00 proba scrisă.

Data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

 Dosarul de concurs se depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, adică până la data de 23.11.2022, la sediul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, Piaţa Városháza, nr. 5, la Biroul resurse umane şi salarizare (etaj I., biroul 126, nr. tel.: 0266218382, interior 1804, nr. fax.: 0266218032).

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 127 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 479 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Datelor:

Aplicare

hr@odorhei.ro

Terme de aplicare

23. nov. 2022.

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
14.12.2022.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic