Monitorul Oficial Local

ANUNŢ

 Având în vedere prevederile art. 478 și art. 479 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,

Primăria Municipiului Odorheiu Secuiesc

organizează concurs de promovare în grad profesional

  • din funcţia publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal în funcţia publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului investiţii şi achiziţii publice, Direcţia dezvoltare şi investiţii,
  • din funcţia publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent în funcţia publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului public de gospodărire a domeniului public şi privat, Direcţia tehnică,
  • din funcţia publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent în funcţia publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului buget-contabilitate, Direcția economică,
  • din funcţia publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent în funcţia publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului agricol,
  • din funcţia publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal în funcţia publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului agricol,
  • din funcţia publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent în funcţia publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului control şi executare silită, Serviciul impozite şi taxe locale, Direcţia economică,
  • din funcţia publică de execuție de referent, clasa III, grad profesional principal în funcţia publică de execuție de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului de evidenţă a persoanelor, Serviciul public comunitar local de evidenţa persoanelor
  • din funcţia publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent în funcţia publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului secretariat, registratură şi informaţii publice.

Examenul se organizează la sediul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, Piaţa Városháza, nr. 5, în data de 26.11.2021 – ora 11:00 proba scrisă.

Data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

Dosarul de concurs se depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, adică până la data de 15.11.2021, la sediul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, Piaţa Városháza, nr. 5, la Biroul resurse umane şi salarizare (etaj I., biroul 126, nr. tel.: 0266218382, interior 1804, nr. fax.: 0266218032).

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 127 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 479 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Datelor:

Aplicare

hr@udvarhely.ro

Terme de aplicare

15. nov. 2021.

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
10.12.2021.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic