Monitorul Oficial Local

Având în vedere prevederile art. 478 și art. 479 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Primăria Municipiului Odorheiu Secuiesc

organizează concurs de promovare în grad profesional:

 

– din funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului cadastru, Serviciul urbanism și cadastru, Direcția urbanism și evidența patrimoniului, în funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional superior;

– din funcția publică de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului protecția muncii, Direcția tehnică, în funcţia publică de inspector, clasa I, grad profesional superior;

– din funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului evidența și administrarea patrimoniului, Serviciul patrimoniu și administrativ gospodăresc, Direcția urbanism și evidența patrimoniului, în funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional principal.

 

Concursul se organizează la sediul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, P-ţa Városháza nr. 5, în data de 13.07.2020 – ora 10:00 proba scrisă.

Data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

 

 

Dosarele de concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, adică până la data de 01.07.2020, la sediul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, P-ţa Városháza nr.5 la Biroul resurse umane şi salarizare (etaj I., biroul 126, nr. tel.: 0266218382 interior 1804, nr. fax.: 0266218032).

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 127 din H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 478 și art. 479 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Datelor:

Aplicare

bodrogi.katalin@odorhei.ro

Terme de aplicare

01. iul. 2020.

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
15.07.2020.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic