Monitorul Oficial Local

Având în vedere prevederile art.58 alin.(2) lit.”b”, art.64 alin.(2) şi art.65 din Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Primăria municipiului Odorheiu Secuiesc

organizează examen/concurs de promovare în grad profesional:

 

– din funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului constatare și impunere impozite și taxe locale, Serviciul impozite și taxe locale în funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional superior.

– din funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului urbanism, Serviciul urbanism și cadastru, în funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional principal.

Concursul se  organizează la sediul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, P-ţa Városháza nr. 5, în data de 14.05.2019 – ora 10,00 proba scrisă.

Data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

 

Dosarele de concurs se depun în termen de 20 zile de la data afişării anunţului, la sediul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, P-ţa Városháza nr. 5, etaj I. cam.126 (Biroul resurse umane şi salarizare), adică până la data de 02.05.2019.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.127 din H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.65 alin.(2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Datelor:

Aplicare

biro.agnes@udvarhely.ro

Terme de aplicare

02. mai 2019.

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
23.05.2019.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic