Monitorul Oficial Local

 

Având în vedere prevederile art. 478 și art. 479 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

Primăria Municipiului Odorheiu Secuiesc

organizează concurs de promovare în grad profesional

 

– din funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului buget-contabilitate, Direcția economică, în funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional superior;

– din funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului monitorizare a serviciilor comunitare de utilităţi publice, Direcția tehnică, în funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional superior;

– din funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului stare civilă, Serviciul public comunitar local de evidenţa persoanelor, în funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional superior.

 

 

Examenul se organizează la sediul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, P-ţa Városháza nr. 5, în data de 19.04.2021 – ora 11:00 proba scrisă.

Data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

 

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

 

 

Dosarul de concurs se depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, adică până la data de 06.04.2021, la sediul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, P-ţa Városháza nr. 5, la Biroul resurse umane şi salarizare (etaj I., biroul 126, nr. tel.: 0266218382, interior 1804, nr. fax.: 0266218032).

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 127 din H.G. nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 479 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

Datelor:

Aplicare

gyorgy.annamaria@odorhei.ro

Terme de aplicare

06. apr. 2021.

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
26.04.2021.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic