Monitorul Oficial Local

Având în vedere prevederile art. 478 și art. 479 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,

Primăria Municipiului Odorheiu Secuiesc

organizează concurs de promovare în grad profesional

– din funcţia publică de execuţie de referent, clasa III, grad profesional principal în funcţia publică de execuţie de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Biroului evidenţa şi administrarea patrimoniului, Serviciul patrimoniu şi administrativ gospodăresc, Direcţia urbanism şi evidenţa patrimoniului,

– din funcţia publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent în funcţia publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului juridic, Biroul juridic, administraţie publică locală şi arhivare,

– din funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional asistent în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului administrare proiecte proprii, Biroul organizare, relaţii cu publicul şi proiecte proprii,

– din funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional asistent în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului stare civilă, Serviciul public comunitar local de evidenţa persoanelor.

 

Concursul se organizează la sediul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, Piaţa Városháza, nr. 5, în data de 16.06.2022 – ora 10:00 proba scrisă.

Data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

 Dosarul de concurs se depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, adică până la data de 02.06.2022, la sediul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, Piaţa Városháza, nr. 5, la Biroul resurse umane şi salarizare (etaj I., biroul 126, nr. tel.: 0266218382, interior 1804, nr. fax.: 0266218032).

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 127 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 479 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Datelor:

Aplicare

hr@udvarhely.ro

Terme de aplicare

02. iun. 2022.

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
22.06.2022.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic