Monitorul Oficial Local

A N U N Ţ

Având în vedere prevederile art. 480 și art. 481 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Potrivit prevederilor art. VII alin. (39) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu prevederile art. 159 din Anexa nr. 10 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Municipiul Odorheiu Secuiesc organizează examen de promovare în clasă

– din funcţia publică de execuţie de referent, clasa III, grad profesional superior în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului gestionare a patrimoniului, Serviciu patrimoniu şi administrativ gospodăresc, Direcţie urbanism şi evidenţa patromoniului.

Examenul se organizează la sediul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, Piaţa Városháza, nr. 5, în data de 09.02.2024, ora 10:00 – proba scrisă.

Data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Condiţiile de desfăşurare a examenului:

 Dosarul de concurs se depune în termen de 5 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, adică până la data de 09.02.2024, la sediul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, Piaţa Városháza, nr. 5, la Biroul resurse umane şi salarizare (etaj I., biroul 126, nr. tel.: 0266218382, interior 1804, nr. fax.: 0266218032).

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 160 din Anexa nr. 10 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 480 și art. 481 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Datelor:

Aplicare

hr@udvarhely.ro

Terme de aplicare

29. ian. 2024.

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
14.02.2024.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic