Monitorul Oficial Local

POLIȚIA LOCALĂ A MUNICPIULUI

ODORHEIU SECUIESC

ANUNȚ

Examen de promovare în grad profesional imediat superior funcției publice deținute

 

Având în vedere prevederile art.478, art. 479, art.618 alin.(22) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,

Poliția Locală a Municipiului Odorheiu Secuiesc organizează examen de promovare în grad profesional:

  • din funcția publică de polițist local, clasa III, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Ordine Publică, în funcția publică de polițist local, clasa III, grad profesional superior ;
  • din funcția publică de polițist local, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului Circulație, în funcția publică de polițist local, clasa I, grad profesional principal;
  • din funcția publică de polițist local, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului Circulație, în funcția publică de polițist local, clasa I, grad profesional principal;
  • din funcția publică de polițist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Intervenție, în funcția publică de polițist local, clasa III, grad profesional principal;

Examenul se  organizează la sediul Poliției Locale a Municipiului Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor, nr.43, în data de 02.12.2021 – ora 10,00 proba scrisă.

Data şi ora interviului în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Condiţiile de desfăşurare a examenului:

Dosarele de concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, adică în perioada 29.10.2021 – 17.11.2021, la sediul Poliției Locale a Municipiului Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor, nr.43.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.127 din H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:

a) copia de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane;

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;

c) adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată.

d) Formularul de înscriere.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 479 alin.(1) lit.a), c) și d) din OG 57/2019 având în vedere prevederile art.597 alin.(1) lit.h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Persoana de contact: Barabas Csaba, consilier juridic, tel:0266-210-210, email: barabas.csaba@pollocodh.ro

Datelor:

Aplicare

barabas.csaba@pollocodh.ro

Terme de aplicare

17. nov. 2021.

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
08.12.2021.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic