Monitorul Oficial Local

POLIȚIA LOCALĂ A MUNICPIULUI

ODORHEIU SECUIESC

 ANUNȚ

Examen de promovare în grad profesional imediat superior funcției publice deținute

 

Având în vedere prevederile art.478, art. 479, art.618 alin.(22) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,

Poliția Locală a Municipiului Odorheiu Secuiesc organizează examen de promovare în grad profesional:

  • din funcția publică de polițist local, clasa III, grad profesional principal din cadrul Birou Circulație, în funcția publică de polițist local, clasa III, grad profesional superior;
  • din funcția publică de polițist local, clasa III, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Ordine Publică, în funcția publică de polițist local, clasa I, grad profesional superior;
  • din funcția publică de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Tehnic, Economic, în funcția publică de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior.

 

Examenul se  organizează la sediul Poliției Locale a Municipiului Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor, nr.43, în data de 14.04.2022 – ora 10,00 proba scrisă.

Data şi ora interviului în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Condiţiile de desfăşurare a examenului:

Dosarele de concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, adică în perioada 14.03.2022 – 04.04.2022, la sediul Poliției Locale a Municipiului Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor, nr.43.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.127 din H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:

  1. copia de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane;
  2. copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
  3. adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată.
  4. Formularul de înscriere.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 479 alin.(1) lit.a), c) și d) din OUG 57/2019 având în vedere prevederile art.597 alin.(1) lit.h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Persoana de contact: Barabas Csaba, consilier juridic, tel:0266-210-210, email: barabas.csaba@pollocodh.ro

14.03.2022

Datelor:

Aplicare

barabas.csaba@pollocodh.ro

Terme de aplicare

04. apr. 2022.

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
20.04.2022.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic