Monitorul Oficial Local

NOTIFICARE

Comisia de concurs constituită prin decizia directorului executiv al Poliției Locale a municipiului Odorheiu Secuiesc cu nr.58/2020, cu modificările și completările ulterioare, prin prezenta vă notifică că examenul de promovare în grad profesional imediat superior funcției publice deținute, programat, pentru data de 23.10.2020 se amâmă din motive obiective, și având în vedere prevederile art. 74, coroborat cu prevederile art.126 alin.(2) din H.G.611/2008, cu modificările și completările ulterioare, precum și preveederile art.471 din OUG 57/2019, examenul de promovare în grad profesional va avea avea loc în data de 28.10.2020 de la ora 10:00, proba scrisă, la sediul Poliției Locale a municipiului Odorheiu Secuiesc.

 

POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI

ODORHEIU SECUIESC

ANUNȚ

Examen de promovare în grad profesional imediat superior funcției publice deținute

 

Având în vedere prevederile art.478, art. 479, art.618 alin.(22) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,

Poliția Locală a Municipiului Odorheiu Secuiesc organizează examen de promovare în grad profesional:

  • din funcția publică de polițist local, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Intervenție, în funcția publică de polițist local, clasa I, grad profesional principal;
  • din funcția publică de polițist local, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Control Activități Comerciale, în funcția publică de polițist local, clasa I, grad profesional principal;

Examenul se  organizează la sediul Poliției Locale a Municipiului Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor, nr.43, în data de 23.10.2020 – ora 10,00 proba scrisă.

Data şi ora interviului în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Condiţiile de desfăşurare a examenului:

Dosarele de concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, adică în perioada 24.09.2020 – 13.10.2020, la sediul Poliției Locale a Municipiului Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor, nr.43.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.127 din H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:

  1. copia de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane;
  2. copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
  3. adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată.
  4. Formularul de înscriere.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 479 alin.(1) lit.a), c) și d) din OG 57/2019 având în vedere prevederile art.597 alin.(1) lit.h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Persoana de contact: Barabas Csaba, consilier juridic, tel:0266-210-210, email: barabas.csaba@pollocodh.ro

Datelor:

Aplicare

barabas.csaba@pollocodh.ro

Terme de aplicare

13. oct. 2020.

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
30.10.2020.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic