Monitorul Oficial Local

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria Municipiului Odorheiu Secuiesc organizează

EXAMEN DE PROMOVARE pentru PERSONALUL CONTRACTUAL

din cadrul Compartimentului administrare baze sportive, Serviciu administrare spații publice și control parcări, Direcţie tehnică, aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Odorheiu Secuiesc, după cum urmează:

– din postul contractual de muncitor, treaptă profesională II în postul contractual de muncitor, treaptă profesională I, din cadrul Compartimentului administrare baze sportive.

Examenul de promovare în treaptă profesională imediat superioară constă în probă practică, care va avea loc în data de  25 octombrie 2023 ora 10:00, la Ștrandul Municipal de pe Str. Parcului, nr.16, Municipiul Odorheiu Secuiesc,

Perioada de înscriere la examen este: de la data de 11.10.2023 până la data de 17.10.2023.

În vederea participării la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, candidaţii depun dosarul de examen care conţine în mod obligatoriu:

  • cerere de înscriere;
  • adeverinţe eliberate de angajatori din care să reiasă vechimea în gradul sau treapta profesională din care promovează;
  • copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale din ultimii 3 ani în care s-a aflat în activitate.

Tematica examenului de promovare în treaptă profesională din data de 25.10.2023, din cadrul Compartimentului administrare baze sportive, Serviciul administrare spații publice și control parcări, Direcția tehnică, aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Odorheiu Secuiesc:

  • Preparare gheată cu „Rolba Zamboni”
  • Vopsirea fundului patinoarului
  • Repararea „Rolba Zamboni”

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul resurse umane şi salarizare, nr. telefon: 0266-218382, int.1804.

Datelor:

Aplicare

hr@udvarhely.ro

Terme de aplicare

17. oct. 2023.

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
30.10.2023.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic