Monitorul Oficial Local

POLIȚIA LOCALĂ A MUNICPIULUI

ODORHEIU SECUIESC

 

ANUNȚ

Examen de promovare în grad profesional imediat superior funcției publice deținute

 

Având în vedere prevederile art.478, art. 479, art.618 alin.(22) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,

Poliția Locală a Municipiului Odorheiu Secuiesc organizează examen de promovare în grad profesional:

  • din funcția publică de polițist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Birou Circulație, în funcția publică de polițist local, clasa III, grad profesional principal;

 

Examenul se  organizează la sediul Poliției Locale a Municipiului Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor, nr.43, în data de 06.12.2022 – ora 10,00 proba scrisă.

Data şi ora interviului în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Condiţiile de desfăşurare a examenului:

Dosarele de concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, adică în perioada 31.10.2022 – 21.11.2022, la sediul Poliției Locale a Municipiului Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor, nr.43.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.127 din H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:

  1. copia de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane;
  2. copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
  3. adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată.
  4. Formularul de înscriere.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 479 alin.(1) lit.a), c) și d) din OUG 57/2019 având în vedere prevederile art.597 alin.(1) lit.h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Persoana de contact: Barabas Csaba, consilier juridic, tel:0266-210-210, email: barabas.csaba@pollocodh.ro

31.10.2022

Datelor:

Aplicare

barabas.csaba@pollocodh.ro

Terme de aplicare

21. nov. 2022.

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
13.12.2022.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic