pentru actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului ”Reabilitarea, dotarea sălii de sport și etajarea, extinderea anexei sălii de sport la Școala Gimnazială ”Bethlen Gábor” din Odorheiu Secuiesc” – cod SMIS 120298, aprobaţi conform Devizului general întocmit la faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc 289/2017 privind aprobarea DALI și indicatorilor tehnico-economici al obiectului de investiţii ”Reabilitarea, dotarea sălii de sport și etajarea, extinderea anexei sălii de sport la școala gimnazială ”Bethlen Gábor” din  municipiul Odorheiu Secuiesc,  – proiect nr. 3250/2017, și aprobarea depunerii cererii de finanțare în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1., cu modificările și completările ulterioare

Documente descărcabile:

HCL nr. 212 - 2019 Descărcare

Data actualizării:
2020.02.13

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic