Monitorul Oficial Local

modificarea și completarea HCL nr. 40/2018 privind aprobarea DALI și indicatorilor tehnico-economici al obiectului de investiții ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere din Municipiul Odorheiu Secuiesc în vederea diminuării traficului rutier și reducerea emisiilor de carbon II- RAKOCZI FERENC ,- proiect nr. 20/2017, și aprobarea depunerii cererii de finanțare în cadrul POR 2014-2020 Axa prioritară 3. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; PRIORITATEA DE INVESTITII 3.2, Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor ”

Documente descărcabile:

HCL NR 201 - 2018 Descărcare

Data actualizării:
15.02.2019.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic