Monitorul Oficial Local

pentru actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere din Municipiul Odorheiu Secuiesc în vederea diminuării traficului rutier și reducerea emisiilor de carbon”, aprobate conform devizului general întocmit la faza de proiectare prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc nr. 39 din 28 februarie 2018 privind aprobarea DALI și indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere din Municipiul Odorheiu Secuiesc în vederea diminuării traficului rutier și reducerea emisiilor de carbon” din Municipiul Odorheiu Secuiesc, – proiect nr. 17/2017, şi aprobarea depunerii cererii de finanțare în cadrul POR 2014 – 2020 Axa prioritară 3. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; PRIORITATEA DE INVESTITII 3.2, Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor”

Data actualizării:
27.09.2022.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic