Monitorul Oficial Local

Anunţ de participare pentru concursul de proiecte organizat în cadrul ” Program anual de finanțare nerambursabilă pentru activități sportive din Municipiul Odorheiu Secuiesc pe anul 2019″

1. Autoritatea contractantă: Municipiul Odorheiu-Secuiesc, Piaţa Varoshaza nr. 5, Odorheiu Secuiesc, judeţul Harghita, telefon 0266-218145, fax 0266-218032.

2. Solicitanți pot fi: cluburile sportive de drept privat şi asociaţiile pe ramură de sport, având sediul în municipiul Odorheiu Secuiesc, înregistrate legal, care îşi desfăşoară activitatea în municipiul Odorheiu Secuiesc şi care dispun de certificat de identitate sportivă, eliberat de Agenţia Naţională pentru Sport, să fie afiliaţi la federaţiile sportive de gen judeţene sau naţionale, iar sportivii să fie legitimaţi conform legii.

3. Reglementări legale: Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu completările şi modificările ulterioare; Ordinul MTS nr.664/2018 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat, precum şi reglementările Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu completările şi modificările ulterioare; respectiv HCL 83/2019

4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru: sprijinirea şi stimularea activităţilor asociaţilor/fundaţiilor şi cluburilor sportive din municipiul Odorheiu Secuiesc, care desfăşoară activităţi şi acţiuni sportive de interes sau local, judeţean, naţional, internaţional

5. Suma aprobată pe anul 2019: 890 000 lei

6. Durata programului: iulie – 15 decembrie 2019

7. Locul si data limită de depunere a propunerilor de proiecte: registratura Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, situat la adresa Piaţa Városháza, nr.5.

Data limită pentru depunerea : 17.mai. 2019 ora 13.oo

Precizăm, că accelerarea procedurii de selecție conform art. 20 alin (2) a Legii nr. 350/2005 se datorează necesității demarare a proiectelor asociațiilor și fundațiilor din orașul Odorheiu Secuiesc care solicită finanțare nerambursabilă din bugetul local.

8. Solicitarea finanțări nerambursabilă: Documentația de solicitare a finanțări nerambursabile constând din Ghidul Solicitantului şi anexele se pot procura de pe site-ul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc , www.udvarhely.ro

Persoana de contact: Szentgyörgyi Éva, adresa de e-mail: helyipalyazatok@udvarhely.ro

Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 64/24.04. 2019 – Partea a VI-a

Data actualizării:
25.04.2019.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic